Adopteer een dier

 

                  

NestkastLIVE zet zich op vele manieren in ter verbetering van het leefgebied van dieren.
Als u symbolisch een dier adopteert, draagt u bij aan de bescherming van deze dieren en hun leefgebied!


NestkastLIVE zet zich niet alleen in voor wat er zichtbaar is bij de camera’s op de website. We doen veel meer. Diersoorten die het moeilijk hebben krijgen ook onze steun.


Voorbeelden:

Er is een ijsvogelwand gecreëerd om de ijsvogels weer een broedlocatie te geven. Hier is direct door de ijsvogels dankbaar gebruik van gemaakt.

 

Er zijn diverse kasten geplaatst voor dieren die graag onder de daken van huizen zitten. Met de nieuwbouw van tegenwoordig wordt het voor deze dieren steeds moeilijker een veilig onderkomen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de mussen, vleermuizen, gierzwaluwen etc. Hiervoor zijn allemaal kasten gemaakt en geplaatst door NestkastLIVE.

 

Op een aantal locaties verdwenen broedplaatsen voor steenuilen en kerkuilen ivm nieuwbouw. NestkastLIVE heeft gezorgd voor een vervangende broedgelegenheid.

Enz enz

 

 

Steun ons werk voor de natuur en kies in het formulier uw adoptiedier.


Een adoptie is eenmalig. U zit dus nergens aan vast.
De adoptie is symbolisch en niet exclusief. Wij hopen juist dat zoveel mogelijk mensen de dieren adopteren, zodat er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt voor de dieren.
Voor eenmalig € 15,- bent u een jaar lang adoptieouder. De adoptie stopt automatisch na een jaar. U ontvangt het adoptiepakket met:

* Een mooie kleurenfoto van het adoptiedier
* Een adoptiecertificaat op naam
* Uitgebreide informatie over het adoptiedier

Scroll verder naar beneden voor het adoptieformulier.