Over ons

Gegevens Stichting NestkastLIVE

Stichting NestkastLIVE
Als stichting opgericht op: 21 maart 2014
Preludeweg 504
2402HR Alphen aan den Rijn
KvK-nummer: 60283610
IBAN: NL08 RABO 0180 7759 01
BIC (benodigd voor betalingen uit buitenland): RABONL2U
RSIN/fiscaal nummer: 8538 42 905

U kunt contact met ons opnemen middels het daarvoor bestemde contactformulier.

De oprichtingsakte:

U kunt de oprichtingsakte c.q statuten hier downloaden.

De acte is op 21 maart 2014 ten kantore van Notaris Schaap te Zeewolde ondertekend door Arie, Trudy en Ewout. De oprichters en tevens bestuur.

Met alle voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status is terdege rekening gehouden bij het opstellen van deze statuten. En in december 2014 kregen we het bericht dat de Belasting dienst ons de ANBI status heeft toegewezen.

Beleidsplannen

Het eerste beleidsplan is in 2014 opgesteld en was geldig t/m 2020. Dit is gedaan om continuïteit zo veel mogelijk te garanderen. Inmiddels is het 2021 en hebben we een nieuw meerjarenplan gemaakt voor 2021-2026. Deze kunt u hier downloaden. 

Wie zijn wij?

Stichting NestkastLIVE is opgericht door Arie Kwakernaak, Trudy Groen en Ewout Groen. We zijn door onze gezamelijke hobby natuurfotografie erg betrokken bij alles wat met de natuur te maken heeft. En zo is deze stichting ook ontstaan. Wij vormen tevens het bestuur van de stichting;

Arie Kwakernaak - Voorzitter,
Trudy Groen - Penningmeester,
Ewout Groen - Secretaris

Doelstelling Stichting NestkastLIVE:

* het inzetten voor de in het wild levende dieren en hun habitat, waaronder het plaatsen van nestkasten voor soorten die daar afhankelijk van zijn;
* de medemens bewust te laten worden van het reilen en zeilen binnen de natuur, hetgeen uiteindelijk bij zal dragen tot meer draagvlak ter bescherming van flora en fauna;
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting NestkastLIVE tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

* bezoekers van de website van Stichting NestkastLIVE het gehele jaar inzicht te geven in de leefwijze van dieren, zoals bijvoorbeeld voortplanting, slaapplaatsen en winterverblijven. Door middel van camera’s in eigen ontworpen nestkasten en bij voederplaatsen kan men een kijkje nemen in de natuur. Daarmee in achthoudende dat dit verantwoord plaatsvindt, de natuur beschermend en in zijn waarde latend;
* het monitoren en beschikbaar stellen van de gegevens en bevindingen aan natuurbeschermingsorganisaties en andere instanties.

Het vermogen van Stichting NestkastLIVE wordt gevormd uit:

* schenkingen, legaten en erfstellingen;
* inkomsten uit beleggingen;
* het bij de oprichting van Stichting NestkastLIVE afgezonderde kapitaal;
* overige bijdragen, subsidies en baten.

 

De inkomsten die we krijgen komen ten goede van onze doelstellingen. Wij kennen dan ook geen winstoogmerk.

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Tot op heden hebben de bestuursleden echter nog geen enkele vorm van vergoeding ontvangen.

Een jaarverslag met een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de afgelopen jaren vindt u via onderstaande links (pdf):

2022
2021
2020
2019

2018

2017

2016
2015
2014

Ontstaan Stichting NestkastLIVE

In 2006 kwamen wij op het idee om bezoekers van onze website mee te laten genieten van beelden uit onze nestkasten. We hadden dit voor ons zelf al een aantal jaren online en besloten het op grotere schaal aan te pakken. Het is gewoon heel erg leuk om mee te kijken met de vogels wat ze nu allemaal in die nestkasten doen. Iets wat normaal verborgen blijft wordt door de toevoeging van een camera zichtbaar voor het menselijke oog. En het belangrijkste: dit alles zonder de vogels te storen.

In de winter zijn we begonnen met het project NestkastLIVE. We zijn gestart met het ontwerpen, maken en ophangen van nestkasten. Nadat Arie een ontwerp had gemaakt voor de verschillende nestkasten konden we aan de slag. Nadat alles gezaagd en in elkaar gezet was, zijn we begonnen met het ophangen van een aantal nestkasten in o.a. Alphen a/d Rijn, Kinderdijk, Nieuw-lekkerland en Groot-Ammers. In de loop der jaren is ons project steeds verder uitgebreid en blijft het ook nu nog steeds in ontwikkeling. Gezien de hoge bezoekersaantallen kunnen we zeggen dat ons project een groot succes is. Vanwege dit succes hebben we in 2014 besloten een Stichting te worden.

Stichting NestkastLIVE zet zich niet alleen in voor wat er zichtbaar is bij de camera’s op de website. We doen veel meer. We bieden soms ondersteuning aan andere werkgroepen of organisaties. Maar nog belangrijker, diersoorten die het moeilijk hebben krijgen ook onze steun.

Voorbeelden:

Er is een ijsvogelwand gecreëerd om de ijsvogels weer een broedlocatie te geven. Hier is direct door de ijsvogels dankbaar gebruik van gemaakt.

Er zijn diverse kasten geplaatst voor dieren die graag onder de daken van huizen zitten. Met de nieuwbouw van tegenwoordig wordt het voor deze dieren steeds moeilijker een veilig onderkomen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de mussen, vleermuizen, gierzwaluwen etc. Hiervoor zijn allemaal kasten gemaakt en geplaatst door Stichting NestkastLIVE.

Op een aantal locaties verdwenen broedplaatsen voor steenuilen en kerkuilen ivm nieuwbouw. Stichting NestkastLIVE heeft gezorgd voor een vervangende broedgelegenheid.

Stichting NestkastLIVE & Social Media

We zijn te volgen op Twitter, Facebook en we hebben een You Tube Kanaal.