NestkastLIVE-home - Kids-home - Kleuren - Knutselen - Puzzelen | Voor de juf of meester

Puzzelen

Maak de puzzel van deze uil in een zo snel mogelijke tijd.
Tip: begin met de hoekjes op de juiste plaats te leggen om vervolgens de rand te maken.
Als laatste vul je het midden van de puzzel. Succes